نمایش همه پست های تگ شده با: بهترین کتاب شعر برای کودکان

۳۰تیر۱۳۹۹

آشنا کردن کودکان با کتاب در تقویت هوش، خلاقیت، حرف زدن و قدرت تفکر کودکان بسیار تاثیرگذار است.کتاب شعر شامل زبان شادی ها، غم ها، آرزوها و نفرت هاست. شعر وسیله ی تفریح و سرگرمی است. همه ی کودکان از همان ابتدای تولد به شعر علاقه نشان داده و از آن لذت می برند. والدین باید متوجه تاثیر کتاب شعر بر کودکان باشند شعر دید تازه ای به کودکان از دنیای اطرف شان می دهد و به آن ها کمک می کند تا با دید جدید و با احساسات خوب دنیا را ببینند. در واقع شعر ارتباط کودکان را با دنیای اطرفش عمیق تر، عاطفی تر و دلچسب تر می کند.

[…]