بهمن

۱۲بهمن۱۳۹۸

کودکان آیینه بزرگسالان هستند، پس در رفتارهایمان دقت کنیم! برای آنکه کودکی کتابخوان داشته باشیم به کودکان خود بیاموزیم که خواندن کتاب، لطف و مهربانی در حق خودشان است؛ بدین ترتیب قبل از روبرو شدن با چالش‌های زندگی میتوانند خود را آماده کنند. در این بخش از شما میخواهیم که تحت یکسری شرایط کتاب خواندن را متوقف کنید! با ما همراه باشید:

[…]